Archief adviezen

Advies opheffen scholierenlijn 675

Advies station Zwolle

Advies Vervoerplan 2016 Midden-Overijssel

Jaarverslag 2014

Wat doet het Rocov zoal? Lees onze jaaroverzichten. Zij zijn misschien een beetje saai, maar geven wel een goede indruk. Het laatste is dat van 2014...

Lees meer

OV op het platteland van Overijssel - standpunt van het Rocov

Advies PvE treindiensten Zwolle - Enschede en Zwolle - Kampen

Vervolgadvies Vervoerplan 2015 Midden-Overijssel

Advies Vervoerplan 2015 IJsselmond

Advies Vervoerplan 2015 Midden- Overijssel

Advies dienstregeling Kamperlijn 2015

Jaarverslag 2013

Stellingname van het Rocov m.b.t. de herijking van de OV-tactiek

Advies herijking OV-tactiek aan het College van GS Overijssel

Advies tariefintegratie Kamperlijn aan GS van Overijssel

Advies dienstregeling Kamperlijn 2014

Advies aan GS Herijking OV-tactiek 11 november 2013

Aanvullend advies dienstregeling 2014 Midden-Overijssel

Advies dienstregeling 2014 Midden- Overijssel

Advies tarieven 2014 aan GS van Overijssel

Advies toekomstperspectief Kamperlijn aan GS van Overijssel